CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chào mừng Bạn đến với suzy.vn, website do Công ty Cổ phần Akino-jp Quốc tế sở hữu và điều hành (Akinojp)!

Bằng việc truy cập vào website suzy.vn và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản Sử dụng và Chính sách Bảo mật của Akinojp. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sau đây để hiểu về Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Bạn có thể tham khảo đầy đủ Điều khoản Sử dụng của Akinojp bằng cách click vào Điều khoản Sử dụng phía dưới bất kỳ trang nào của Akinojp.
 
1. QUY ĐỊNH CHUNG
Akinojp hiểu rằng Bạn quan tâm đến việc thông tin của mình được sử dụng và chia sẻ như thế nào và chúng tôi đánh giá sự tin tưởng của Bạn rằng chúng tôi sẽ bảo mật thông tin của bạn một cách tốt nhất. Do đó, Akinojp không ngừng hoàn thiện và phát triển nguồn lực kỹ thuật của mình cũng như hợp tác với các bên cung cấp dịch vụ thứ ba để đáp ứng tối đa việc bảo mật thông tin.
 
2. THU THẬP THÔNG TIN
Website suzy.vn thu thập thông tin liên lạc trực tuyến bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm các mẫu câu hỏi, mẫu đăng ký, các cuộc khảo sát, và cuộc thi. Dưới đây là các loại thông tin mà chúng tôi thu thập:
♦ Thông tin Bạn cung cấp cho chúng tôi: Chúng tôi nhận và lưu trữ bất kỳ thông tin nào khi Bạn truy cập vào website suzy.vn hoặc Bạn cung cấp cho chúng tôi bằng cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn tới địa chỉ IP, dạng trình duyệt, địa chỉ email, quốc gia, hồ sơ cá nhân trên internet, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, thông tin tài khoản...
♦ Thông tin tự động thu được từ website: Chúng tôi nhận và lưu trữ một số loại thông tin bất kỳ khi nào Bạn liên kết với website của chúng tôi. Ví dụ như, giống như nhiều website khác, chúng tôi sử dụng "cookies" (cookies là một file text nhỏ lưu một số thông tin về thói quen truy cập các khu vực trên site) và chúng tôi nhận được thông tin khi trình duyệt web của Bạn truy cập vào suzy.vn, hoặc khi bạn xem các tin tức, thông tin và các nội dung khác do Akinojp cung cấp hoặc của Akinojp được kết nối ở các trang web khác. Ngay lần đầu tiên bạn ghé thăm suzy.vn, cookies sẽ được gửi tới máy vi tính của Bạn. Cookies này sẽ lưu trữ dữ liệu về sở thích cá nhân và người sử dụng, tuy nhiên, việc lưu trữ này không thể giúp chúng tôi biết được bạn là ai.

3. MỤC ĐÍCH CỦA THU THẬP THÔNG TIN
Thông tin mà Bạn cung cấp cho mục đích tạo quyền thành viên trên suzy.vn và chỉ được sử dụng cho mục đích lưu giữ và cập nhật quyền thành viên của Bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin mà Bạn cung cấp cho mục đích như trả lời các yêu cầu của Bạn, thay đổi và cải thiện dịch vụ, và liên lạc với Bạn. Chúng tôi không cố gắng thông kê dữ liệu sử dụng website để quyết định việc nhận dạng bất kỳ người sử dụng suzy.vn nào.

Thông tin chúng tôi biết được từ người sử dụng sẽ giúp chúng tôi cải thiện website và cung cấp thông tin về xu hướng dùng internet, sự phổ biến của website, chủ đề mới và thú vị và các nội dung liên quan.
 
4. TIẾT LỘ THÔNG TIN
Akinojp sẽ sử dụng các biện pháp cần thiết để không tiết lộ thông tin về Bạn hoặc nội dung các cuộc trao đổi của Bạn ngoài những nội dung được công bố rộng rãi. Akinojp sẽ không cung cấp hoặc tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác biết thông tin của bạn để phục vụ cho chiến dịch quảng cáo hay tiếp thị của họ nếu không được sự cho phép của bạn.

Tuy nhiên Akinojp được quyền tiết lộ thông tin của Bạn trong trường hợp Akinojp tin chắc rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết một cách hợp lý (a) để tuân thủ pháp luật; (b) để tuân thủ các thủ tục tố tụng; (c) để thực thi điều khoản của Chính sách Bảo mật; (d) để trả lời các khiếu nại, khiếu kiện rằng bất kỳ thông tin nào trên website vi phạm quyền của bên thứ ba; hoặc (e) để bảo vệ lợi ích hợp pháp của Akinojp hoặc người khác. Akinojp giữ toàn quyền quyết định đối với trường hợp Bạn bị phát hiện lừa dối, spam, hoặc chargebacks, theo đó thông tin của Bạn sẽ được chia sẻ với các đối tác của Akinojp để cản trở bạn thực hiện những hành vi như vậy trên hệ thống trao đổi của các đối tác.
 
5. SỬA ĐỔI THÔNG TIN
Akinojp tạo cơ hội cho người sử dụng dễ dàng lựa chọn hình thức liên lạc với chúng tôi, thay đổi và sửa đổi thông tin đã cung cấp, hoặc gỡ bỏ các thông tin của người sử dụng trên hệ thống dữ liệu của Akinojp. Nếu Bạn muốn thay đổi thông tin cá nhân, Bạn có thể thay đổi dữ liệu cá nhân đã cung cấp cho chúng tôi bằng các cách sau:
♦ Gửi Email: contact@akinojp.vn

6. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬA DỤNG
Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin về tài khoản của mình (bao gồm nhưng không giới tên truy cập và mật khẩu) và những thông tin mà Akinojp cung cấp cho Bạn liên quan đến việc Bạn đăng ký tài khoản và sử dụng Dịch vụ của Akinojp. Bạn có thể không cung cấp hoặc hạn chế cung cấp thông tin cá nhân của Bạn cho Akinojp, trong trường hợp này Akinojp có thể sẽ không cung cấp cho bạn một số dịch vụ mới hay thông tin mới của hệ thống.

7. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
Akinojp giữ quyền sửa đổi và/hoặc bổ sung bất kỳ điều khoản nào của Chính sách Bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên website suzy.vn. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng website suzy.vn sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi được đăng lên, bạn đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó.