ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 

Chào mừng bạn đến với suzy.vn, website do Công ty Cổ phần Akino-jp Quốc tế sở hữu và điều hành (“Akinojp”) !

1. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều khoản Sử dụng quy định các điều khoản ràng buộc bạn khi sử dụng Dịch vụ của Akinojp cho dù bạn là “Khách” ghé thăm website suzy.vn hoặc là "Thành viên" đã đăng ký với Akinojp. Thuật ngữ “Bạn” và/hoặc "Người sử dụng" sau đây được gọi tắt thay cho ”Khách” hoặc “Thành viên”. Vui lòng nghiên cứu kỹ và lưu lại một bản Điều khoản Sử dụng này.
 
Bằng việc ghé thăm website suzy.vn và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, Bạn đồng ý bị ràng buộc với Điều khoản Sử dụng này. Bạn công nhận rằng suzy.vn không phải là chương trình đầu tư, chương trình bán hàng đa cấp, chương trình đầu tư hiệu quả cao, "autosurf", randomizer, ma trận, kim tự tháp, chương trình Ponzi, chương trình "làm giàu nhanh", hoặc hình thức liên doanh tương tự khác. Bạn xác nhận rằng bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cho mục đích khuyến mãi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái đạo đức nào. Nếu Bạn không đồng ý bị ràng buộc với Điều khoản Sử dụng này, Bạn nên chấm dứt ngay lập tức việc sử dụng Dịch vụ của Akinojp.
 
Bạn xác nhận và đồng ý rằng giữa Bạn và Akinojp không có bất kỳ một quan hệ liên doanh, đối tác, quan hệ lao động, hoặc quan hệ đại lý nào xuất phát từ Điều khoản Sử dụng này hoặc do việc Bạn sử dụng Dịch vụ của suzy.vn. Chúng tôi thực hiện Điều khoản Sử dụng này theo quy định của pháp luật hiện hành và không nội dung nào trong Điều khoản Sử dụng này cản trở quyền của Akinojp tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án liên quan đến việc Bạn sử dụng Dịch vụ của Akinojp hoặc thông tin do chúng tôi nhận được hoặc thu được từ việc sử dụng Dịch vụ của Bạn.
 

2. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

Website và Dịch vụ của Akinojp được cung cấp dựa trên nguyên tắc không bảo hành, trên cơ sở dịch vụ và tính năng sẵn có mà không có bất kỳ sự bảo đảm bằng bất kỳ hình thức nào dù được thể hiển hoặc ngụ ý như vậy. Akinojp không đảm bảo rằng các tính năng trên website suzy.vn hoặc Dịch vụ của chúng tôi sẽ đáp ứng các yêu cầu của Bạn hoặc đảm bảo rằng sự vận hành các phần mềm hoặc Dịch vụ của Akinojp sẽ không bị gián đoạn hoặc bị lỗi.

Akinojp không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự mất mát dữ liệu, tổn thất lợi ích nào hoặc các vấn đề khác liên quan đến việc sử dụng website suzy.vn, bao gồm nhưng không giới hạn đến tổn thất về các đơn vị lượng truy cập, v.v... Bạn đồng ý sử dụng website suzy.vn với tất cả sự rủi ro. Bất kỳ đơn vị lượng truy cập miễn phí hoặc được mua sẽ không được hoàn lại. Akinojp không chịu trách nhiệm đối với đơn vị lượng truy cập được sử dụng không đúng quy định.
 

3. THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Akinojp giữ quyền thay đổi và/hoặc sửa đổi mà không cần báo trước bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này tùy từng thời điểm. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên website suzy.vn. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng website suzy.vn. sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi được đăng lên, Bạn đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó.
 

4. HÀNH VI BỊ CẤM

Bạn phải sử dụng Dịch vụ của Akinojp phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Akinojp không bỏ qua hoặc cho phép bất kỳ hành vi bất hợp pháp hoặc bị cấm liên quan đến Dịch vụ của Akinojp. Dưới đây là một số hành vi bất hợp pháp hoặc bị cấm trên website suzy.vn và khi Bạn sử dụng Dịch vụ của Akinojp. Chúng tôi giữ quyền điều tra và thực hiện những biện pháp pháp lý cần thiết đối với bất kỳ người nào, theo quyền quyết định của Akinojp, vi phạm quy định này, bao gồm nhưng không giới hạn đến thông báo tới các Cơ quan Quản lý Nhà nước.

Hành vi bị cấm bao gồm, nhưng không giới hạn tới việc lợi dụng Internet vì mục đích:

♦ Chống lại nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
♦ Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
♦ Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;
♦ Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân;
♦ Lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật;
♦ Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;
♦ Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet;
♦ Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại để thực hiện một trong những hành vi quy định pháp luật về công nghệ thông tin.
 

5. ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Khi sử dụng Dịch vụ của Akinojp, Người sử dụng bị ràng buộc phải chấp thuận và tuân thủ các điều kiện dưới đây:
♦ Bạn không được phép spam: Nếu Bạn bị phát hiện có hành động spam, tài khoản của Bạn sẽ bị chấm dứt ngay lập tức và Bạn sẽ mất tất cả đơn vị lượng truy cập.
♦ Bạn không bao giờ được gian lận: Khi một người gian lận, người đó sẽ lấy cắp từ thành viên khác. Do đó, các thành viên bị phát hiện gian lận bằng cách sử dụng chương trình, phương thức robotic hoặc bất kỳ biện pháp khác sẽ bị chấm dứt tài khoản ngay lập tức và khi đó tất cả đơn vị lượng truy cập sẽ bị thu hồi.
♦ Bạn không được phép bán đơn vị lượng truy cập nhận được từ Akinojp cho người sử dụng khác: Việc bán đơn vị lượng truy cập của Akinojp là bị cấm. Nếu Bạn bị phát hiện bán đơn vị lượng truy cập, chúng tôi sẽ ngay lập tức chấm dứt tài khoản của Bạn.
♦ Website của Bạn không được chứa đựng nội dung không hợp pháp: Akinojp không chấp nhận các trang web có nội dung người lớn, đồi trụy, warez, liên quan đến cá cược, phần mềm bị sao chép bất hợp pháp hoặc có nội dung xúc phạm. Akinojp sẽ có toàn quyền quyết định việc chấp thuận hay từ chối website của bạn.
♦ Bạn đồng ý không vận hành phần mềm hoặc phần cứng được thiết kế để vượt qua hệ thống do Akinojp phát triển vì lợi ích của tất cả người sử dụng của Akinojp.
♦ Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ giữ bí mật tất cả những thông tin do Akinojp cung cấp. Bạn không được sao chép hoặc bình luận hoặc thực hiện các hành động có thể làm giảm giá trị các Dịch vụ của Akinojp và chấp nhận bồi thường bất kỳ thiệt hại hoặc chi phí nào do việc Bạn hoặc bất kỳ đại lý hoặc công ty nào mà Bạn có mối liên hệ đã vi phạm quy định vừa nêu.
♦ Bạn không quảng cáo cho bất kỳ trang web nào để kiếm được đơn vị lượng truy cập từ trao đổi khác. Tuy nhiên Akinojp chấp nhận các link giới thiệu;
♦ Các website không phù hợp: Akinojp giữ quyền từ chối bất kỳ website hoặc trang web nào. Khi Akinojp nhận thấy bất kỳ website hoặc trang web nào không phù hợp hoặc bất kỳ website hoặc trang web nào chứa đựng đường link đến website hoặc trang web khác mà Akinojp xem là không phù hợp.
♦ Đồng ý nhận thư, bản tin: Bạn đồng ý nhận thư, bản tin, thông báo định kỳ về các sản phẩm traffic và thông báo hoặc lời mời khác từ Akinojp. Bạn được quyền hủy những emai như vậy bằng cách thông báo không đồng ý nhận thư, bản tin cho moderator của Akinojp.
♦ Bạn cũng như các nhân viên của mình không được tham gia click vào các tin quảng cáo, các website liên kết, cũng như lôi kéo những người sử dụng khác vào việc này;
♦ Bạn không được phép đăng nội dung liên quan tới bán hàng hoá và dịch vụ, các cuộc thi, những chương trình khuyến mãi hay ưu đãi khác, các cửa hàng trực tuyến, website của công ty, và những website khác có xu hướng bán hàng hoá hoặc dịch vụ;
♦ Tin tức và bài viết từ website của Bạn bị cấm sử dụng yếu tố hư cấu, sử dụng các yếu tố đồ họa, các hình ảnh động để thu hút sự chú ý đến block tin (mũi tên, khung nhấp nháy, v.v…), các biểu tượng để làm nổi bật tiêu đề;
♦ Tin tức và bài viết từ website của Bạn bị cấm sử dụng tên thương hiệu, trừ khi tin tức liên quan trực tiếp tới thương hiệu nào đó;
♦ Cấm các loại HTML-tags trong tin tức và bài viết từ website của Bạn. HTML-tags được hiểu là nhóm ký tự đặc biệt để xác định định dạng của website (như màu sắc, font chữ, hình ảnh, liên kết…);
♦ Bạn không được lôi kéo người xem chuyển hướng đọc tin tức và bài viết bằng các kiểu tin thông báo (ví dụ, thông báo sẽ nhận được tiền hoặc các lợi ích khác).
 

6. QUYỀN KIỂM DUYỆT NỘI DUNG

Akinojp giữ quyền kiểm duyệt đối với bất kỳ thông tin hay tin tức nào mà Người sử dụng đăng tải. Akinojp sẽ tự mình hoặc thuê một bên thứ ba kiểm tra và kiểm duyệt các thông tin và tin tức được đăng tải. Bất kỳ thông tin và nội dung nào không phù hợp với Điều khoản Sử dụng này và pháp luật Việt Nam sẽ bị hủy hoặc không được phép đăng tải mà không cần phải báo trước Người sử dụng.
 

7. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

7.1. Thông tin đăng ký
Khi tài khoản được tạo lập, Người sử dụng đồng ý cung cấp các thông tin chính xác và cập nhật. Và đồng ý rằng, thông tin đó có thể được Akinojp sử dụng để liên lạc với Người sử dụng. Nếu thông tin do Người sử dụng cung cấp không chính xác sẽ dẫn đến việc tài khoản của Người sử dụng bị đóng.

Thông tin được cung cấp cho việc đăng ký tài khoản sẽ không bị bán hoặc tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Người sử dụng, trừ trường hợp được yêu cầu theo quy định của pháp luật Việt Nam. Người sử dụng không được thu thập hoặc thu được bất kỳ thông tin người sử dụng nào trên server của Akinojp.
Nếu Bạn quan tâm đến tính bảo mật, vui lòng lưu ý rằng chúng tôi tuân theo một chính sách bảo mật toàn diện. Bạn có thể tham khảo đầy đủ Chính sách Bảo mật của Akinojp bằng cách click đường link Chính sách Bảo mật ở phía dưới bất kỳ trang nào của Akinojp.
 
7.2. Thời hạn khởi động tài khoản
Akinojp giữ quyền chấm dứt tài khoản của thành viên nếu tài khoản đó không hoạt động trong vòng 12 tháng liên tục. Bất kỳ hoa hồng, đơn vị lượng truy cập hiện có trong tài khoản đó sẽ bị hủy bỏ. Tài khoản của Bạn bị hủy khi chúng tôi gạch tên Bạn khỏi danh sách nhận thư.
 
7.3. Sửa đổi thông tin tài khoản
Akinojp tạo cơ hội cho người sử dụng dễ dàng lựa chọn hình thức liên lạc với chúng tôi, thay đổi và sửa đổi thông tin đã cung cấp, hoặc gỡ bỏ các thông tin của người sử dụng trên hệ thống dữ liệu của Akinojp. Nếu Bạn muốn thay đổi thông tin cá nhân, Bạn có thể thay đổi dữ liệu cá nhân đã cung cấp cho Akinojp bằng cách gửi tới email: contact.@akinojp.vn
 

8. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Bạn xác nhận và đồng ý rằng Akinojp chỉ sẵn sàng cung cấp đường truy cập vào website, và cung cấp các Dịch vụ nếu Bạn đồng ý giới hạn trách nhiệm của chúng tôi đối với Bạn và các bên thứ ba. Bạn đồng ý rằng Bạn chịu trách nhiệm bồi thường duy nhất và toàn bộ đối với bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào tới Akinojp liên quan đến bất kỳ sự vi phạm quy định sử dụng nào do việc ngừng sử dụng suzy.vn hoặc Dịch vụ của Akinojp.

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Akinojp và các công ty liên kết của Akinojp và mỗi nhân viên, giám đốc, người lao động, đại lý, đại diện, người cung cấp thông tin và bên cấp phép của Akinojp và các công ty liên kết của Akinojp không bị tổn hại bởi bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện, chi phí, tổn thất, thiệt hại, phán quyết của tòa án và phí tổn nào, bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư, liên quan đến hoặc phát sinh từ việc vi phạm Điều khoản Sử dụng hoặc bất kỳ sự sử dụng của Bạn đối với các Dịch vụ, hoặc bất kỳ người nào khác sử dụng Dịch vụ thông qua Bạn hoặc sử dụng máy tính của Bạn. Akinojp giữ quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận hoàn toàn việc bảo vệ và kiểm soát (nhưng không có trách nhiệm) đối với bất kỳ vấn đề nào phát sinh như vậy tùy thuộc vào sự bồi thường của Bạn.
 

9. BẢO VỆ BẢN QUYỀN VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ KHÁC

Dịch vụ, và tất cả các materials trên Dịch vụ bao gồm các tập tin hình ảnh, văn bản, hình ảnh minh họa, biểu tượng, âm thanh và video (gọi chung là "sở hữu trí tuệ"), được bảo vệ bởi bản quyền, quyền về thương hiệu, nhãn dịch vụ, hoặc quyền tài sản khác do Akinojp sở hữu hoặc được sở hữu bởi bên thứ ba nào mà đã cấp quyền sở hữu trí tuệ cho Akinojp. Sự biên tập (có nghĩa là thu thập, sắp xếp, và tập hợp) của tất cả materials của Dịch vụ là tài sản độc quyền của Akinojp và được bảo vệ bởi pháp luật Việt Nam và các công ước quốc tế về bản quyền. Material từ Dịch vụ và các dịch vụ khác mà Akinojp sở hữu, vận hành, kiểm soát, hoặc được cấp phép không được sao chụp, sản xuất lại, tái bản, tải lên, đăng lên, truyền tải, hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức nào. Việc sử dụng hoặc sửa đổi quyền sở hữu trí tuệ của Akinojp dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn tới bất kỳ website hoặc môi trường được kết nối máy vi tính nào, mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản là vi phạm bản quyền và các quyền tài sản khác của Akinojp và bị nghiêm cấm.

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu Người sử dụng của Akinojp cũng như vậy. Bạn không được tải lên, gắn vào, đăng lên, truyền đi hoặc bằng cách khác tạo sẵn bất kỳ material nào gây ảnh hưởng đến bất kỳ bản quyền về bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền tài sản khác của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào. Chúng tôi có quyền chấm dứt đường truy cập vào Dịch vụ của Akinojp hoặc bất kỳ dịch vụ nào do Akinojp cung cấp đối với người bị nghi ngờ xâm phạm.
 

10. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

10.1. Luật điều chỉnh
Điều khoản Sử dụng này được điều chỉnh bởi và giải thích phù hợp với pháp luật Việt Nam. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này không hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực hiện được, thì điều khoản đó sẽ được xem là tách rời khỏi Điều khoản Sử dụng này và không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào của Điều khoản Sử dụng này.
 
10.2. Chấm dứt
Điều khoản Sử dụng này có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt bởi mỗi bên. Bạn có thể chấm dứt Điều khoản Sử dụng này bất kỳ lúc nào bằng cách hủy bỏ tất cả materials nhận được từ bất kỳ hoặc tất cả trang web của Akinojp và tất cả các tài liệu có liên quan và tất cả bản sao và cài đặt trong các tài liệu đó dù được tạo thành theo điều khoản của Điều khoản Sử dụng này hoặc quy định khác.

Điều khoản Sử dụng này chấm dứt ngay lập tức mà Akinojp không cần phải thông báo trước nếu theo sự quyết định của Akinojp, Bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Sử dụng này. Khi chấm dứt Điều khoản Sử dụng này, Bạn phải hủy bỏ tất cả những thông tin, tư liệu nhận được từ Akinojp và bất kỳ và tất cả các website của Akinojp và tất cả bản sao của thông tin, tư liệu như vậy, dù được lập bởi các điều khoản của Điều khoản Sử dụng này hoặc của quy định khác.
 
10.3. Liên hệ
Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản Sử dụng này, về hoạt động của website suzy.vn, hoặc sự kết nối của Bạn với Akinojp, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc qua đường bưu điện. Tất cả các vấn đề hoặc mâu thuẫn sẽ được giải quyết nhanh chóng và hợp lý.